Количка
Количката е празна
 
Връзка с оператор
 

Условия за ползване

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "ТОНИС 1" ЕООД (наричан по-долу novakosa.bg) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн novakosa.bg (наричан за краткост "сайт"). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на novakosa.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия". 

"ТОНИС 1” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. София, ж.к. Дианабад, ул.Никола Габровски ,бл.12, ет.2, ап. 2 и ЕИК по БУЛСТАТ: BG121505494

РЕГИСТРАЦИЯ

За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в novakosa.bg стоки, е необходимо първо да се регистрирате.
При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия"" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които novakosa.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. novakosa.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на novakosa.bg , заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

ПОРЪЧКА

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. novakosa.bg има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените novakosa.bg има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. novakosa.bg се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на телефон за контакт с потребителя.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.
2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от novakosa.bg банкова сметка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера.
3. Плащане през EPAY.BG ( поддържа плащане с карти  Master Card, VISA Electron, VISA ): При избиране на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на Epay.bg, , за да финализирате транзакцията; след постъпване на плащането в нашата система започва обработката на вашата поръчка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера. През системата на ePay.bg могат да се заплащат стоки до 2000 лева.

4. Директно плащане с карти ( MasterCard, VISA, VISA Electron ). Заплащането се извършва чрез системата на cPay Payment Portal. При избор на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на cpay.com.mk , за да извършите плащането. При получаване на стоката не дължите плащане на куриера; не е нужна регистрация.
5. Лизинг: При избор на този метод посредством бутона "Купи на лизинг" важат Условията за покупка на кредит, публикувани на сайта като част от Общите условия, като финансовите взаимоотшения се уреждат между потребителя и финансовата институция, която отпуска кредита.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.

ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в novakosa.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА КРЕДИТ

(а) Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит. 
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка) равна или по-голяма от 500
(петстотин) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта novakosa.bg, посредством кликване върху бутона “Kупи на лизинг”, след което се следва предвидената процедура. Опцията "Купи на лизинг" е налична само при определените категории продукти, които могат да бъдат закупени на кредит.

(б) Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит, се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. novakosa.bg не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказa за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. novakosa
.bg не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

 

(в) Доставката на закупени на изплащане чрез онлайн магазина стока/и се извършва само след като novakosa.bg бъде уведомен от финансовата институция, че кандидатът е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка на закупените стоки е стандартен според описаните на сайта Условия за доставка и започва да тече от момента, в който novakosa.bg получи необходимия набор документи, подписани от клиента (кредитоискателя), в това число: Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

(г) Транспортните разходи за изпращането на документите за кандидатстване за потребителски кредит по куриер до клиента и връщането обратно на подписаните екземпляри до търговеца възлизат в размер на 10 (десет) лева и са за сметка на клиента. Заплащат се по време на посещението на куриера като наложен платеж. 

 

(д) Доставката на закупената/ите стока/и се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. Разходите за доставка на стоката/ите се заплащат както предварително е било упоменато по време на поръчката през сайта, и в случай че доставката не е била обявена за безплатна, транспортните разходи се заплащат на куриера като наложен платеж.

(е) В случай че е избрана опция за кредитиране с първоначална вноска, същата се изплаща в полза на "ТОНИС 1" ЕООД по един от следните начини: по банков път или в брой (като наложен платеж при получаване на стоката/ите).